Nasza filozofia

Neohumanistyczny system edukacji jest oparty i poświęcony całościowemu rozwojowi dzieci przez cały okres ich edukacji.

Od najmłodszych lat zachęca dziecko do odczuwania miłości i szacunku dla wszystkich, bez względu na kulturę, rasę, religię czy narodowość oraz do rozszerzania tej miłości i szacunku dla zwierząt, roślin i środowiska.

Neohumanistyczny program nauczania ma na celu wspieranie indywidualnego rozwoju wszystkich aspektów bytu dziecka: jego ciała fizycznego i zmysłów, emocji, intelektu, kreatywności i wreszcie rozwoju duchowego. Osiąga się to poprzez uznanie wewnętrznych sił i piękna dziecka, używanie pozytywnego języka oraz skupienie się na pracy społecznej i interakcji z naturą.