Państwowa duńska emerytura ludowa (Folkepension) jest wypłacana przez władze publiczne. Emerytura państwowa przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli spełnia się trzy podstawowe warunki:

Jednakże mogą mieć do Ciebie zastosowanie specjalne zasady, na przykład jeśli mieszkałeś w państwie członkowskim UE/EOG, Szwajcarii lub kraju, z którym Dania zawarła specjalną umowę.

Aby otrzymać pełną kwotę emerytury państwowej, należy mieszkać w Danii przez co najmniej 40 lat od ukończenia 15 roku życia i do osiągnięcia wieku emerytalnego. W przeciwnym razie może przysługiwać Państwu mniejsza część pełnej kwoty emerytury państwowej.

Wysokość emerytury państwowej zależy również od tego, czy mają Państwo dodatkowe dochody i czy zdecydują się Państwo na odroczenie ubiegania się o emeryturę państwową.

Możesz przełożyć swoją państwową emeryturę

Jeśli chcesz kontynuować pracę, możesz odłożyć swoją emeryturę państwową. W takim przypadku, gdy zdecydujesz się ubiegać o emeryturę państwową, otrzymasz wyższą emeryturę.

Pamiętaj, aby powiadomić Udbetaling Danmark o zmianach, które mają wpływ na twoją emeryturę

W przypadku otrzymywania duńskiej emerytury państwowej należy poinformować urząd Udbetaling Danmark o wszelkich zmianach, które mogą mieć znaczenie dla wysokości emerytury. Należy na przykład poinformować Udbetaling Danmark o przeniesieniu się za granicę, zmianie dochodów lub wyjeździe za granicę w stopniu, który ma wpływ na wysokość emerytury.

Zasady różnią się w zależności od tego, czy emerytura państwowa w Danii może być wypłacana za granicą. Zasady te zależą m.in. od kraju zamieszkania oraz od tego, czy dana osoba już otrzymuje emeryturę państwową, czy też zamierza ubiegać się o emeryturę państwową.

Kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat emerytury państwowej, możesz skontaktować się z Udbetaling Danmark, jeśli mieszkasz w Danii.

Jeśli mieszkają Państwo za granicą i chcą ubiegać się o duńską emeryturę państwową, prosimy o kontakt z Udbetaling Danmark International Pension.