Rozkłady jazdy

ŁÓDŹ DWORZEC CENTRALNY PKS – UJAZD – TOMASZÓW MAZ. – INOWŁÓDZ – NOWE MIASTO NAD PILICĄ
  U U A 7
ŁÓDŹ – DW. CENTRALNY PKS   9.30 16.40 19.15 20.00
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Czernika   9.40 16.48 19.25 20.07
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Maszynowa   9.40 16.48 19.25 20.07
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II   9.44 16.53 19.30 20.11
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II   9.44 16.53 19.30 20.11
ŁÓDŹ ul. Rokicińska Kupały   9.50 17.00 19.33 20.15
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Przedszkolna   9.50 17.00 19.33 20.15
ANDRESPOL, ROKICIŃSKA/TUSZYŃSKA   9.53 17.03 19.36 20.18
KRASZEW MLECZARNIA   9.54 17.06 19.39 20.20
BUKOWIEC GS   9.55 17.09 19.42 20.23
KUROWICE CENTRUM   10.00 17.13 19.45 20.26
KARPIN   10.03 17.15 19.48 20.30
ŁAZNOWSKA WOLA   10.05 17.18 19.51 20.32
ROKICINY KOL.   10.08 17.21 19.53 20.35
ROKICINY 2   10.11 17.25 19.55 20.38
JANKÓW   10.14 17.28 19.57 20.40
POPIELAWY   10.17 17.30 20.00 20.43
BUKÓW   10.20 17.31 20.02 20.45
BRONISŁAWÓW   10.23 17.32 20.04 20.47
JÓZEFIN   10.24 17.33 20.06 20.48
UJAZD   10.25 17.34 20.08 20.49
SANGRODZ   10.28 17.38 20.10 20.52
TOBIASZE   10.31 17.41 20.13 20.54
ZABORÓW   10.33 17.44 20.15 20.56
TOMASZÓW  ul. WARSZAWSKA, GĘSIA/STARZYCE   10.35 17.46 20.17 20.58
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA, DZIECI POLSKICH   10.37 17.47 20.19 21.00
TOMASZÓW ul. GROTA ROW/ WARSZAWSKA   10.38 17.51 20.21 21.01
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA/BARLICKIEGO   10.40 17.52 20.22 21.03
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA/JAGÓDKA   10.40 17.52 20.22 21.03
TOMASZÓW ul MOŚCICKIEGO D.H.   10.42 17.54 20.24 21.05
TOMASZÓW ul. MOSCICKIEGO KOSCIÓŁ   10.42 17.54 20.24 21.05
TOMASZÓW ul. MOSCICKIEGO ZUS   10.43 17.56 20.26 21.07
TOMASZÓW ul. MOSCICKIEGO PKO   10.43 17.56 20.26 21.07
TOMASZÓW MAZ. Ul. DWORCOWA/MZK/PKS   11.00 18.00 20.30 21.13
TOMASZÓW ul. SPALSKA/ KACZKA   11.02 18.01 20.31 21.14
SPAŁA   11.09 18.08 20.38 21.21
SPAŁA – COS   11.10 18.09 20.39 21.22
TEOFILÓW II   11.13 18.12 20.42 21.25
INOWŁÓDZ II   11.15 18.14 20.44 21.27
INOWŁÓDZ   11.16 18.15 20.45 21.28
LICIĄŻNA   11.20 18.19 20.51 21.31
ŻĄDŁOWICE   11.22 18.21 20.53 21.33
RZECZYCA MAZ.   11.24 18.23 20.54 21.35
RZECZYCA/TOMASZOWSKA   11.25 18.24 20.55 21.36
SADYKIERZ   11.28 18.28 20.58 21.38
BARTOSZÓWKA   11.30 18.30 21.01 21.40
BOBROWIEC II   11.32 18.32 21.03 21.42
KAWĘCZYN   11.34 18.34 21.05 21.44
LUBOCZ WIEŚ   11.36 18.36 21.08 21.46
ROSZKOWA WOLA CMK   11.38 18.38 21.10 21.48
DOMANIEWICE   11.40 18.39 21.14 21.51
ŁĘGONICE I   11.41 18.42 21.20 21.55
ŁĘGONICE II   11.42 18.43 21.21 21.56
NOWE MIASTO – SZPITAL   11.44 18.44 21.24 21.59
NOWE MIASTO NAD PILICĄ   11.45 18.45 21.25 22.00
A – NIE KURSUJE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
7 –  KURSUJE W NIEDZIELE
U - NIE KURSUJE 25 XII, NOWY ROK I DZIEŃ WIELKANOCY

ŁÓDŹ DWORZEC CENTRALNY PKS – UJAZD – TOMASZÓW MAZ. – BIAŁOBRZEGI – BRZUSTÓW – INOWŁÓDZ – NOWE MIASTO NAD PILICĄ
  A
ŁÓDŹ – DW. CENTRALNY PKS   12.10
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Czernika   12.20
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Maszynowa   12.20
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II   12.25
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II   12.25
ŁÓDŹ ul. Rokicińska Kupały   12.28
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Przedszkolna   12.28
ANDRESPOL, ROKICIŃSKA/TUSZYŃSKA   12.31
KRASZEW MLECZARNIA   12.34
BUKOWIEC GS   12.37
KUROWICE CENTRUM   12.40
KARPIN   12.40
ŁAZNOWSKA WOLA   12.48
ROKICINY KOL.   12.53
ROKICINY 2   12.56
JANKÓW   12.59
POPIELAWY   13.02
BUKÓW   13.05
BRONISŁAWÓW   13.07
JÓZEFIN   13.09
UJAZD   13.11
SANGRODZ   13.14
TOBIASZE   13.15
ZABORÓW   13.16
TOMASZÓW MAZ.  ul. Warszawska, Gęsia/Starzyce   13.17
TOMASZÓW MAZ.  ul. Warszawska/Dzieci Polskich   13.18
TOMASZÓW MAZ. ul. Grota Roweckiego/Warsz.   13.19
TOMASZÓW MAZ ul. Warszawska/Barlickiego   13.20
TOMASZÓW MAZ. ul. Mościckiego/Kościół   13.20
TOMASZÓW MAZ. ul. Mościckiego/ DH Tomasz   13.20
TOMASZÓW MAZ. ul Mościckiego/PKO   13.21
TOMASZÓW MAZ. ul. Mościckiego ZUS   13.21
TOMASZÓW MAZ. ul. Mareckiego/Zacisze/Zgoda   13.24
TOMASZÓW MAZ/ Białobrzeska/Wilcza   13.26
TOMASZÓW MAZ./Opoczyńska/Osiedle   13.28
JELEŃ SKRZ   13.31
SŁUGOCICE/Skrzyżowanie   13.33
SŁUGOCICE/Dom Ludowy   13.34
BRZUSTÓW PKP   13.37
BRZUSTÓW NZ   13.38
INOWŁÓDZ Gasek   13.43
INOWŁÓDZ I   13.44
INOWŁÓDZ II   13.47
LICIĄŻNA   13.50
ŻĄDŁOWICE   13.52
RZECZYCA MAZ.   13.54
RZECZYCA TOMASZ.   13.55
SADYKIERZ   13.58
BARTOSZÓWKA   14.01
BOBROWIEC I   14.03
KAWĘCZYN   14.05
LUBOCZ   14.08
ROSZKOWA WOLA   14.10
DOMANIEWICE KOL   14.14
DOMANIEWICE   14.15
ŁĘGONICE I   14.20
ŁĘGONICE II   14.21
NOWE MIASTO SZPITAL   14.24
NOWE MIASTO NAP PILICA   14.25
A – NIE KURSUJE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
7 –  KURSUJE W NIEDZIELE
U - NIE KURSUJE 25 XII, NOWY ROK I DZIEŃ WIELKANOCY

NOWE MIASTO NAD PILICĄ – INOWŁÓDZ – TOMASZÓW MAZ. – UJAZD – ŁÓDŹ DWORZEC CENTRALNY PKS
  U U U
NOWE MIASTO NAD PILICĄ   7.00 13.00 16.30
NOWE MIASTO – SZPITAL   7.01 13.01 16.32
ŁĘGONICE II   7.03 13.03 16.34
ŁĘGONICE I    7.04 13.04 16.35
DOMANIEWICE   7.08 13.08 16.41
ROSZKOWA WOLA CMK   7.12 13.12 16.46
LUBOCZ WIEŚ   7.15 13.15 16.50
KAWĘCZYN   7.18 13.18 16.52
BOBROWIEC II   7.21 13.21 16.54
BARTOSZÓWKA   7.25 13.25 16.55
SADYKIERZ   7.27 13.27 16.59
RZECZYCA/TOMASZOWSKA   7.31 13.31 17.01
RZECZYCA MAZ.   7.32 13.32 17.03
ŻĄDŁOWICE   7.35 13.35 17.07
LICIĄŻNA   7.40 13.38 17.12
INOWŁÓDZ   7.45 13.42 17.16
INOWŁÓDZ II   7.47 13.44 17.22
TEOFILÓW II   7.49 13.49 17.27
SPAŁA – COS   7.51 13.51 17.30
SPAŁA   7.53 13.53 17.32
TOMASZÓW ul. SPALSKA/ KACZKA   7.59 13.59 17.40
TOMASZÓW MAZ. Ul. DWORCOWA/MZK/PKS   8.10 14.10 17.41
TOMASZÓW ul. MOSCICKIEGO PKO   8.14 14.14 17.45
TOMASZÓW ul. MOSCICKIEGO ZUS   8.14 14.14 17.45
TOMASZÓW ul. MOSCICKIEGO KOSCIÓŁ   8.16 14.16 17.47
TOMASZÓW ul MOŚCICKIEGO D.H.   8.16 14.16 17.47
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA/JAGÓDKA   8.18 14.18 17.50
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA/BARLICKIEGO   8.18 14.18 17.50
TOMASZÓW ul. GROTA ROW/ WARSZAWSKA   8.20 14.20 17.53
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA, DZIECI POLSKICH   8.21 14.21 17.54
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA, GĘSIA/STARZYCE   8.23 14.23 17.55
ZABORÓW   8.26 14.26 17.59
TOBIASZE   8.27 14.27 18.01
SANGRODZ   8.28 14.28 18.03
UJAZD   8.29 14.29 18.05
JÓZEFIN   8.31 14.31 18.07
BRONISŁAWÓW   8.33 14.33 18.09
BUKÓW   8.36 14.36 18.12
POPIELAWY   8.40 14.40 18.15
JANKÓW   8.43 14.43 18.18
ROKICINY 2   8.45 14.45 18.20
ROKICINY KOL.   8.47 14.47 18.22
ŁAZNOWSKA WOLA   8.51 14.51 18.24
KARPIN   8.52 14.52 18.27
KUROWICE CENTRUM   8.57 14.57 18.30
BUKOWIEC GS   9.01 14.59 18.33
KRASZEW MLECZARNIA   9.04 15.01 18.36
ANDRESPOL, ROKICIŃSKA/TUSZYŃSKA   9.07 15.02 18.39
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Przedszkolna   9.09 15.04 18.41
ŁÓDŹ ul. Rokicińska Kupały   9.09 15.04 18.41
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II   9.11 15.06 18.45
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II   9.11 15.06 18.45
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Maszynowa   9.15 15.08 18.48
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Czernika   9.15 15.08 18.48
ŁÓDŹ – DW. CENTRALNY PKS   9.25 15.15 18.55
A – NIE KURSUJE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
7 –  KURSUJE W NIEDZIELE
U - NIE KURSUJE 25 XII, NOWY ROK I DZIEŃ WIELKANOCY

NOWE MIASTO NAD PILICĄ – INOWŁÓDZ – BRZUSTÓW – BIAŁOBRZEGI – TOMASZÓW MAZ. – UJAZD – ŁÓDŹ DWORZEC CENTRALNY PKS
  A
NOWE MIASTO NAD PILICĄ   6.30
NOWE MIASTO SZPITAL   6.32
ŁĘGONICE II   6.35
ŁĘGONICE I   6.36
DOMANIEWICE   6.42
DOMANIEWICE KOL.   6.44
ROSZKOWA WOLA   6.47
LUBOCZ   6.52
KAWĘCZYN   6.56
BOBROWIEC I   6.59
BARTOSZÓWKA   7.00
SADYKIERZ   7.05
RZECZYCA TOMASZ.   7.08
RZECZYCA MAZ   7.09
ŻĄDŁOWICE   7.16
LICIĄŻNA   7.18
INOWŁÓDZ I   7.21
INOWŁÓDZ II   7.25
INOWŁÓDZ Gasek   7.27
BRZUSTÓW NZ   7.36
BRZUSTÓW PKP   7.38
SŁUGOCICE/Dom Ludowy   7.39
SŁUGOCICE/Skrzyżowanie   7.40
JELEŃ SKRZ   7.41
TOMASZÓW MAZ./Opoczyńska/Osiedle   7.42
TOMASZÓW MAZ./ Białobrzeska/Wilcza   7.43
TOMASZÓW MAZ. ul. Mareckiego/Zacisze/Zgoda   7.44
TOMASZÓW MAZ. ul. Mościckiego ZUS   7.44
TOMASZÓW MAZ. ul Mościckiego/PKO   7.45
TOMASZÓW MAZ. ul. Mościckiego/ DH Tomasz   7.45
TOMASZÓW MAZ. ul. Mościckiego/Kościół   7.46
TOMASZÓW MAZ. ul. Warszawska/Barlickiego   7.48
TOMASZÓW MAZ. ul. Grota Roweckiego/Warsz.   7.49
TOMASZÓW MAZ. ul. Warszawska/Dzieci Polskich   7.51
TOMASZÓW MAZ. ul. Warszawska, Gęsia/Starzyce   7.52
ZABORÓW   7.55
TOBIASZE   7.57
SANGRODZ   8.00
UJAZD   8.04
JÓZEFIN   8.06
BRONISŁAWÓW   8.08
BUKÓW   8.10
PIPIELAWY   8.12
JANKÓW   8.16
ROKININY 2   8.19
ROKICINY KOL.   8.22
ŁAZNOWSKA WOLA   8.24
KARPIN   8.26
KUROWICE CENRTUM   8.29
BUKOWIEC GS   8.33
KRASZEW MLECZARNIA   8.36
ANDRESPOL, ROKICIŃSKA/TUSZYŃSKA   8.39
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Przedszkolna   8.44
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Kupały   8.44
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II   8.48
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II   8.48
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Maszynowa   8.52
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Czernika   8.52
ŁÓDŹ – DW. CENTRALNY PKS   9.00
A – NIE KURSUJE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
7 –  KURSUJE W NIEDZIELE
U - NIE KURSUJE 25 XII, NOWY ROK I DZIEŃ WIELKANOCY

Comments are closed.