Rozkłady jazdy

ŁÓDŹ SIENKIEWICZA/NARUTOWICZA – UJAZD – TOMASZÓW MAZ. – INOWŁÓDZ – NOWE MIASTO NAD PILICĄ
b b 1-6 b
ŁÓDŹ – SIENKIEWICZA/NARUTOWICZA 9.37 16.40 12.15 20.00
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Czernika 9.40 16.48 12:20 20.07
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Maszynowa 9.44 16.48 12:25 20.07
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II 9.44 16.53 12:30 20.11
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II 9.44 16.53 12:38 20.11
ŁÓDŹ ul. Rokicińska Kupały 9.50 16.55 12.41 20.13
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Przedszkolna 9.50 17.00 12.45 20.15
ANDRESPOL, ROKICIŃSKA/TUSZYŃSKA 9.53 17.03 12.49 20.18
KRASZEW MLECZARNIA 9.54 17.06 12.54 20.20
BUKOWIEC GS 9.55 17.09 12.57 20.23
KUROWICE CENTRUM 10.00 17.13 13.01 20.26
KARPIN 10.03 17.15 13.03 20.30
ŁAZNOWSKA WOLA 10.05 17.18 13.07 20.32
ROKICINY KOL. 10.08 17.21 13.09 20.35
ROKICINY 2 10.11 17.25 13.11 20.38
JANKÓW 10.14 17.28 13.13 20.40
POPIELAWY 10.17 17.30 13.16 20.43
BUKÓW 10.20 17.31 13.19 20.45
BRONISŁAWÓW 10.23 17.32 13.21 20.47
JÓZEFIN 10.24 17.33 13.23 20.48
UJAZD 10.25 17.34 13.28 20.49
SANGRODZ 10.28 17.38 13.30 20.52
TOBIASZE 10.31 17.41 13.31 20.54
ZABORÓW 10.33 17.44 13.33 20.56
TOMASZÓW  ul. WARSZAWSKA, GĘSIA/STARZYCE 10.35 17.46 13.34 20.58
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA, DZIECI POLSKICH 10.37 17.47 13.36 21.00
TOMASZÓW ul. GROTA ROW/ WARSZAWSKA 10.38 17.51 13.40 21.01
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA/BARLICKIEGO 10.40 17.52 13.42 21.03
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA/JAGÓDKA 10.40 17.52 13.44 21.03
TOMASZÓW ul MOŚCICKIEGO D.H. 10.42 17.54 13.45 21.05
TOMASZÓW ul. MOSCICKIEGO KOSCIÓŁ 10.42 17.54 13.46 21.05
TOMASZÓW ul. MOSCICKIEGO ZUS 10.43 17.56 13.47 21.07
TOMASZÓW ul. MOSCICKIEGO PKO 10.43 17.56 13.48 21.07
TOMASZÓW MAZ. Ul. DWORCOWA/MZK/PKS 11.00 18.00 I 21.13
TOMASZÓW ul. SPALSKA/ KACZKA 11.02 18.01 13.50 21.14
SPAŁA 11.09 18.08 13.53 21.21
SPAŁA – COS 11.10 18.09 13.54 21.22
TEOFILÓW II 11.13 18.12 13.56 21.25
INOWŁÓDZ II 11.15 18.14 13.58 21.27
INOWŁÓDZ 11.16 18.15 13.59 21.28
LICIĄŻNA 11.20 18.19 14.04 21.31
ŻĄDŁOWICE 11.22 18.21 14.07 21.33
RZECZYCA MAZ. 11.24 18.23 14.10 21.35
RZECZYCA/TOMASZOWSKA 11.25 18.24 14.11 21.36
SADYKIERZ 11.28 18.28 14.13 21.38
BARTOSZÓWKA 11.30 18.30 14.15 21.40
BOBROWIEC II 11.32 18.32 14.17 21.42
KAWĘCZYN 11.34 18.34 14.18 21.44
LUBOCZ WIEŚ 11.36 18.36 14.22 21.46
ROSZKOWA WOLA CMK 11.38 18.38 14.28 21.48
DOMANIEWICE 11.40 18.39 14.30 21.51
ŁĘGONICE I 11.41 18.42 14.34 21.55
ŁĘGONICE II 11.42 18.43 14.35 21.56
NOWE MIASTO – SZPITAL 11.44 18.44 14.38 21.59
NOWE MIASTO NAD PILICĄ 11.45 18.45 14.40 22.00
b – NIE KURSUJE 25 XII, NOWY ROK I PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
1-6 – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
ŁÓDŹ SIENKIEWICZA/NARUTOWICZA – UJAZD – TOMASZÓW MAZ. – BIAŁOBRZEGI – BRZUSTÓW – INOWŁÓDZ – NOWE MIASTO NAD PILICĄ
1-6
ŁÓDŹ – SIENKIEWICZA/NARUTOWICZA 12.10
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Czernika 12.20
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Maszynowa 12.20
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II 12.25
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II 12.25
ŁÓDŹ ul. Rokicińska Kupały 12.28
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Przedszkolna 12.28
ANDRESPOL, ROKICIŃSKA/TUSZYŃSKA 12.31
KRASZEW MLECZARNIA 12.34
BUKOWIEC GS 12.37
KUROWICE CENTRUM 12.40
KARPIN 12.40
ŁAZNOWSKA WOLA 12.48
ROKICINY KOL. 12.53
ROKICINY 2 12.56
JANKÓW 12.59
POPIELAWY 13.02
BUKÓW 13.05
BRONISŁAWÓW 13.07
JÓZEFIN 13.09
UJAZD 13.11
SANGRODZ 13.14
TOBIASZE 13.15
ZABORÓW 13.16
TOMASZÓW MAZ.  ul. Warszawska, Gęsia/Starzyce 13.17
TOMASZÓW MAZ.  ul. Warszawska/Dzieci Polskich 13.18
TOMASZÓW MAZ. ul. Grota Roweckiego/Warsz. 13.19
TOMASZÓW MAZ ul. Warszawska/Barlickiego 13.20
TOMASZÓW MAZ. ul. Mościckiego/Kościół 13.20
TOMASZÓW MAZ. ul. Mościckiego/ DH Tomasz 13.20
TOMASZÓW MAZ. ul Mościckiego/PKO 13.21
TOMASZÓW MAZ. ul. Mościckiego ZUS 13.21
TOMASZÓW MAZ. ul. Mareckiego/Zacisze/Zgoda 13.24
TOMASZÓW MAZ/ Białobrzeska/Wilcza 13.26
TOMASZÓW MAZ./Opoczyńska/Osiedle 13.28
JELEŃ SKRZ 13.31
SŁUGOCICE/Skrzyżowanie 13.33
SŁUGOCICE/Dom Ludowy 13.34
BRZUSTÓW PKP 13.37
BRZUSTÓW NZ 13.38
INOWŁÓDZ Gasek 13.43
INOWŁÓDZ I 13.44
INOWŁÓDZ II 13.47
LICIĄŻNA 13.50
ŻĄDŁOWICE 13.52
RZECZYCA MAZ. 13.54
RZECZYCA TOMASZ. 13.55
SADYKIERZ 13.58
BARTOSZÓWKA 14.01
BOBROWIEC I 14.03
KAWĘCZYN 14.05
LUBOCZ 14.08
ROSZKOWA WOLA 14.10
DOMANIEWICE KOL 14.14
DOMANIEWICE 14.15
ŁĘGONICE I 14.20
ŁĘGONICE II 14.21
NOWE MIASTO SZPITAL 14.24
NOWE MIASTO NAP PILICA 14.25
b – NIE KURSUJE 25 XII, NOWY ROK I PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
1-6 – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
NOWE MIASTO NAD PILICĄ – INOWŁÓDZ – TOMASZÓW MAZ. – UJAZD – ŁÓDŹ SIENKIEWICZA/NARUTOWICZA
b b b
NOWE MIASTO NAD PILICĄ 7.00 13.00 16.30
NOWE MIASTO – SZPITAL 7.01 13.01 16.32
ŁĘGONICE II 7.03 13.03 16.34
ŁĘGONICE I 7.04 13.04 16.35
DOMANIEWICE 7.08 13.08 16.41
ROSZKOWA WOLA CMK 7.12 13.12 16.46
LUBOCZ WIEŚ 7.15 13.15 16.50
KAWĘCZYN 7.18 13.18 16.52
BOBROWIEC II 7.21 13.21 16.54
BARTOSZÓWKA 7.25 13.25 16.55
SADYKIERZ 7.27 13.27 16.59
RZECZYCA/TOMASZOWSKA 7.31 13.31 17.01
RZECZYCA MAZ. 7.32 13.32 17.03
ŻĄDŁOWICE 7.35 13.35 17.07
LICIĄŻNA 7.40 13.38 17.12
INOWŁÓDZ 7.45 13.42 17.16
INOWŁÓDZ II 7.47 13.44 17.22
TEOFILÓW II 7.49 13.49 17.27
SPAŁA – COS 7.51 13.51 17.30
SPAŁA 7.53 13.53 17.32
TOMASZÓW ul. SPALSKA/ KACZKA 7.59 13.59 17.40
TOMASZÓW MAZ. Ul. DWORCOWA/MZK/PKS 8.10 14.10 17.41
TOMASZÓW ul. MOSCICKIEGO PKO 8.14 14.14 17.45
TOMASZÓW ul. MOSCICKIEGO ZUS 8.14 14.14 17.45
TOMASZÓW ul. MOSCICKIEGO KOSCIÓŁ 8.16 14.16 17.47
TOMASZÓW ul MOŚCICKIEGO D.H. 8.16 14.16 17.47
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA/JAGÓDKA 8.18 14.18 17.50
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA/BARLICKIEGO 8.18 14.18 17.50
TOMASZÓW ul. GROTA ROW/ WARSZAWSKA 8.20 14.20 17.53
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA, DZIECI POLSKICH 8.21 14.21 17.54
TOMASZÓW ul. WARSZAWSKA, GĘSIA/STARZYCE 8.23 14.23 17.55
ZABORÓW 8.26 14.26 17.59
TOBIASZE 8.27 14.27 18.01
SANGRODZ 8.28 14.28 18.03
UJAZD 8.29 14.29 18.05
JÓZEFIN 8.31 14.31 18.07
BRONISŁAWÓW 8.33 14.33 18.09
BUKÓW 8.36 14.36 18.12
POPIELAWY 8.40 14.40 18.15
JANKÓW 8.43 14.43 18.18
ROKICINY 2 8.45 14.45 18.20
ROKICINY KOL. 8.47 14.47 18.22
ŁAZNOWSKA WOLA 8.51 14.51 18.24
KARPIN 8.52 14.52 18.27
KUROWICE CENTRUM 8.57 14.57 18.30
BUKOWIEC GS 9.01 14.59 18.33
KRASZEW MLECZARNIA 9.04 15.01 18.36
ANDRESPOL, ROKICIŃSKA/TUSZYŃSKA 9.07 15.02 18.39
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Przedszkolna 9.09 15.04 18.41
ŁÓDŹ ul. Rokicińska Kupały 9.09 15.04 18.41
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II 9.11 15.06 18.45
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II 9.11 15.06 18.45
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Maszynowa 9.15 15.08 18.48
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Czernika 9.15 15.08 18.48
ŁÓDŹ – SIENKIEWICZA/NARUTOWICZA 9.25 15.15 18.55
b – NIE KURSUJE 25 XII, NOWY ROK I PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
1-6 – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
NOWE MIASTO NAD PILICĄ – INOWŁÓDZ – BRZUSTÓW – BIAŁOBRZEGI – TOMASZÓW MAZ. – UJAZD – ŁÓDŹ SIENKIEWICZA/NARUTOWICZA
1-6
NOWE MIASTO NAD PILICĄ 6.30
NOWE MIASTO SZPITAL 6.32
ŁĘGONICE II 6.35
ŁĘGONICE I 6.36
DOMANIEWICE 6.42
DOMANIEWICE KOL. 6.44
ROSZKOWA WOLA 6.47
LUBOCZ 6.52
KAWĘCZYN 6.56
BOBROWIEC I 6.59
BARTOSZÓWKA 7.00
SADYKIERZ 7.05
RZECZYCA TOMASZ. 7.08
RZECZYCA MAZ 7.09
ŻĄDŁOWICE 7.16
LICIĄŻNA 7.18
INOWŁÓDZ I 7.21
INOWŁÓDZ II 7.25
INOWŁÓDZ Gasek 7.27
BRZUSTÓW NZ 7.36
BRZUSTÓW PKP 7.38
SŁUGOCICE/Dom Ludowy 7.39
SŁUGOCICE/Skrzyżowanie 7.40
JELEŃ SKRZ 7.41
TOMASZÓW MAZ./Opoczyńska/Osiedle 7.42
TOMASZÓW MAZ./ Białobrzeska/Wilcza 7.43
TOMASZÓW MAZ. ul. Mareckiego/Zacisze/Zgoda 7.44
TOMASZÓW MAZ. ul. Mościckiego ZUS 7.44
TOMASZÓW MAZ. ul Mościckiego/PKO 7.45
TOMASZÓW MAZ. ul. Mościckiego/ DH Tomasz 7.45
TOMASZÓW MAZ. ul. Mościckiego/Kościół 7.46
TOMASZÓW MAZ. ul. Warszawska/Barlickiego 7.48
TOMASZÓW MAZ. ul. Grota Roweckiego/Warsz. 7.49
TOMASZÓW MAZ. ul. Warszawska/Dzieci Polskich 7.51
TOMASZÓW MAZ. ul. Warszawska, Gęsia/Starzyce 7.52
ZABORÓW 7.55
TOBIASZE 7.57
SANGRODZ 8.00
UJAZD 8.04
JÓZEFIN 8.06
BRONISŁAWÓW 8.08
BUKÓW 8.10
PIPIELAWY 8.12
JANKÓW 8.16
ROKININY 2 8.19
ROKICINY KOL. 8.22
ŁAZNOWSKA WOLA 8.24
KARPIN 8.26
KUROWICE CENRTUM 8.29
BUKOWIEC GS 8.33
KRASZEW MLECZARNIA 8.36
ANDRESPOL, ROKICIŃSKA/TUSZYŃSKA 8.39
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Przedszkolna 8.44
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Kupały 8.44
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II 8.48
ŁÓDŹ ul. Rokicińska 144 JANÓW II 8.48
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Maszynowa 8.52
ŁÓDŹ ul. Rokicińska – Czernika 8.52
ŁÓDŹ – SIENKIEWICZA/NARUTOWICZA 9.00
b – NIE KURSUJE 25 XII, NOWY ROK I PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
1-6 – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY

Comments are closed.